นิทรรศการภาพ ‘พื้นที่สีเทา’ เล่าความเป็นคน เติมสิทธิมนุษยชนให้ภาพจำชายแดนใต้

ทุกครั้งเมื่อข่าวสามจังหวัดชายแดนใต้กระเด็นกระดอนเข้าสู่สายตา หรือเมื่อเราใช้ปลายนิ้วค้นหาเรื่องราวของพื้นที่นี้บนอินเทอร์เน็ต ภาพที่เกิดขึ้น หากมองอย่างนักศิลป์

Rebuilding Lives: ในประเทศที่อาชญากรลอยนวล ซ้อมทรมานไม่มีผู้รับผิด

“เราอยากดึงคนที่เคยหันหลังให้กลับมาแก้ไขบางอย่างร่วมกัน เพราะการแก้ไขปัญหานี้ได้มันจะต้องเกิดจากทั้งคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่”