Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เสวนาวิชาการ “สันติภาพที่(เรา)วาดไว้”

September 21 @ 1:00 pm - 5:00 pm

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (สนมท.) ร่วมกับ SEA Junction และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม จะจัดงานเสวนาวิชาการ “สันติภาพที่(เรา)วาดไว้” ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่ SEA Junction ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันสันติภาพสากล เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจในประเด็นเรื่องสันติภาพทั้งในแง่มุมสากลและในแง่มุมของศาสนาอิสลาม ตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างสันติภาพในระดับสากล

ร่วมเสวนาโดย

  • พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ทองอินทร์ รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดำเนินรายการโดย

  • อาดีนันต์ อาเเย นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กำหนดการ

13.00 น.

 

ลงทะเบียน
13.15 น.

 

กล่าวเปิดงาน
13.20 น.

 

กล่าวบทกวี โดย ฟาเดล ปาโอะมานิ์
13.30-15.30 น.

 

เสวนาหัวข้อ สันติภาพที่(เรา)วาดไว้
16.00 น.

 

ร้องเพลงร่วมกัน (Ayuhai Pemuda)
16.15 น. ถ่ายรูปร่วมกัน
17.00 น.. ปิดงาน

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

จัดโดย

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (สนมท.) เป็นองค์นำและองค์กรกลางของนิสิต นักศึกษา เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนิสิต นักศึกษามุสลิม แห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนเรียกร้องด้านสิทธิมนุษยชน

SEA Junction ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งสร้างความเข้าใจและความซาบซึ้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทุก ๆ ด้านของมิติสังคมวัฒนธรรม ตั้งแต่ศิลปะและวิถีชีวิต ไปจนถึงเศรษฐกิจและการพัฒนา ตั้งอยู่ที่ห้อง 408 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร SEA Junction ได้ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งความรู้และการแลกเปลี่ยนของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่หน้าเว็บไซต์ www.seajunction.org เข้าร่วมกลุ่ม Facebook http://www.facebook.com/groups/1693058870976440/ และติดตามเราทาง Twitter หรือ Instagram ที่ @seajunction

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ก่อตั้งเมื่อปี 2545 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งตั้งอยู่ในไทย มีเป้าหมายเพื่อสร้างความยุติธรรมเท่าเทียมให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคน มูลนิธิทำงานร่วมกับเครือข่ายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อมุ่งช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธ์และชนกลุ่มน้อยให้สามารถผสานอยู่ร่วมกับสังคมไทยและสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ตนเองได้

Details

Date:
September 21
Time:
1:00 pm - 5:00 pm
Event Category: