Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Dialogue Forum 5 l Year 4 วิเคราะห์ข้อท้าทายการเจรจาฯ ลดโลกร้อน COP28

28 November, 2023 @ 10:00 am - 12:30 pm

ในห้วงเวลาที่สังคมยังมีช่องว่างและความแตกต่างทางข้อเท็จจริงและความคิดสูง บางประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมอาจถูกขยายผลจนนำไปสู่วิกฤตการณ์ หากไร้ซึ่งเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนทางความคิดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนเอง ในขณะที่ทำหน้าที่บอกกล่าวและให้แรงบันดาลใจกับผู้คนในสังคม สามารถมีบทบาทช่วยอํานวยความสะดวกการพูดคุยและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้น เป็นเสมือน “สะพานเชื่อม” เพื่อประสานช่องว่างและความแตกต่างทางข้อมูลข้อเท็จจริง พร้อมๆ กับเชื่อมร้อยประเด็นที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นภาพใหญ่เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นในสังคม   

โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย (Konrad Adenauer Foundation (KAS), Thailand Office) และความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร, สำนักข่าว Bangkok Tribune ร่วมกับ Decode.plus Thai PBS, ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม, และ SEA Junction จัดเวทีเสวนาประจำเดือนภายใต้โครงการ “Dialogue Forum” เพื่อเป็นพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ ของทุกฝ่ายในประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นเชิงนโยบายทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายที่ดีขึ้น

นับตั้งแต่ประชาคมโลกก้าวเข้าสู่ทศวรรษแห่งความท้าทายในการแก้ปัญหาโลกร้อนระยะ 10 ปีแรก ตั้งแต่ พ.ศ.2564-2573 (2021-2030) โดยมีการประชุมเจรจาฯ ลดโลกร้อน COP26 และ COP27 ที่เมืองกลาสโกล์ว ประเทศอังกฤษ และประเทศอียิบต์ ในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ โลกกำลังก้าวสู่บททดสอบที่หนักหนาสาหัสเนื่องจากความไม่ลงรอยในแนวทางแก้ปัญหาของประเทศสมาชิกในการเจรจาตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนในเวทีดังกล่าว

เพื่อจะบรรลุเป้าหมายที่จะรักษาระดับอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 2 องศาเซลเซียส หรือไม่เกินขีดจำกัดที่ 1.5 องศาฯ ทุกประเทศต้องร่วมมือช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า 43% ของระดับการปล่อยในปี 2019 แต่ข้อมูลจาก World Resources Institute (WRI) กลับพบว่า ความพยายามในการช่วยกันลดก๊าซฯ ผ่านการดำเนินงาน “การมีส่วนร่วม (ลดก๊าซ) ที่ประเทศกำหนด’ (NDCs) ตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) โลกจะสามารถลดก๊าซฯ ได้เพียง 7% เท่านั้น

นอกจากนั้น ทางสถาบัน WRI กลับพบว่า  การให้เงินอุดหนุนการใช้พลังงานฟอสซิลกลับพุ่งสูงถึงกว่า US$7 ล้านล้านในปีที่ผ่านมา แม้จะมีความสำเร็จในการเจรจาในเบื้องต้นใน COP27 ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงในการจัดทำ Global Stocktake การเตรียมจัดตั้งทุนสำหรับ Loss and Damage หรือการเพิ่มเงินสนับสนุนการปรับตัวฯ (Adaptation) ก็ตาม ประเด็นเหล่านี้ยังเป็นความท้าทายในการเจรจาที่จะมาถึงใน COP28 ที่ดูไบ

เวทีเสวนาเชิงนโยบาย Dialogue Forum จึงใคร่ถือโอกาสนี้เรียนเชิญท่านที่สนใจ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นดังกล่าวกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นและเส้นทางในอนาคตในการแก้ปัญหาและการรับมือโลกร้อนใน ซีรีย์เวทีเสวนา Dialogue Forum 5&6 l Year 4: วิเคราะห์ข้อท้าทายการเจรจาฯ ลดโลกร้อน COP28 และเส้นทางสู่อนาคต ในวันที่ 28 พฤศจิกายน และวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-12.30 น. ณ SEA Junction ชั้น 4 หอศิลปแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

วิเคราะห์ข้อท้าทายการเจรจาฯ ลดโลกร้อน COP28

28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-12.30 น.

SEA Junction ชั้น 4 หอศิลปแห่งกรุงเทพมหานคร

10.00 น. ลงทะเบียน
10.20 น. แนะนำเวที
10.25 น.

 

Overview: ประเด็นท้าทายการเจรจาฯ ลดโลกร้อนในทศวรรษ 2030 และความหวังในการปรับตัวและการยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา MQDC และผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต

10.40 น.   Forum Discussion: บทวิเคราะห์การเจรจาฯ ลดโลกร้อน COP28 และจุดยืนของประเทศไทย

         

วิทยากร:

คุณนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.กฤษฎา บุญชัย เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และผู้ประสานงานเครือข่าย Thai Climate Justice for All (TCJA)

คุณธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการกรีนพีซ ประเทศไทย

 

ผู้ดำเนินรายการ: คุณวิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ Decode.plus และผู้ประกาศข่าว Thai PBS

12.00 น. ช่วงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถาม-ตอบ
12.30 น.       สรุปและปิดเวที

ร่วมจัดโดย

  • plus, สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ Thai PBS
  • ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม (The Thai Society of Environmental Journalists)
  • SEA Junction
  • สำนักข่าว Bangkok Tribune

สนับสนุนโดย

  • Konrad Adenauer Foundation (KAS), Thailand Office

Details

Date:
28 November, 2023
Time:
10:00 am - 12:30 pm
Event Category: