Loading Events

Past Events › Event

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

October 2023

Dialogue Forum 4 l Year 4 ถอดบทเรียนวิกฤติ PM2.5 และอนาคตอากาศสะอาดของประเทศไทย (in Thai)

October 26 @ 10:00 am - 12:30 pm

ในห้วงเวลาที่สังคมยังมีช่องว่างและความแตกต่างทางข้อเท็จจริงและความคิดสูง บางประเด็นที่ เกิดขึ้นในสังคมอาจถูกขยายผลจนนำไปสู่วิกฤตการณ์ หากไร้ซึ่งเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนทางความคิดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนเอง ในขณะที่ทำหน้าที่บอกกล่าวและให้แรงบันดาลใจกับผู้คนในสังคม สามารถมีบทบาทช่วยอํานวยความสะดวกการพูดคุยและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้น เป็นเสมือน “สะพานเชื่อม” เพื่อประสานช่องว่างและความแตกต่างทางข้อมูลข้อเท็จจริง พร้อมๆ กับเชื่อมร้อยประเด็นที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นภาพใหญ่เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นในสังคม โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย (Konrad Adenauer Foundation (KAS), Thailand Office) และความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร, สำนักข่าว Bangkok Tribune ร่วมกับ Decode.plus Thai PBS, ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม, และ SEA-Junction จัดเวทีเสวนาประจำเดือนภายใต้โครงการ “Dialogue Forum” เพื่อเป็นพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ ของทุกฝ่ายในประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นเชิงนโยบายทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายที่ดีขึ้น ประเทศไทยเผชิญปัญหาฝุ่น PM2.5 รุนแรงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ โดยฤดูไฟป่าและฝุ่นควันจะเริ่มขึ้นในกลางเดือนมกราคม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่น PM2.5 และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงในกลางเดือนกุมภาพันธ์ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้อธิบายว่า PM2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งจัดเป็นสารก่อมะเร็ง พวกมันมีขนาดเล็กจนสามารถเล็ดลอดเข้าไปได้ถึงปอด กระแสเลือด สร้างปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจและก่อให้เกิดโรคมะเร็งในระยะยาวได้ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ เพียงระยะเริ่มต้นของฤดูไฟป่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ. มีจุดความร้อนเกิดขึ้น 18,988 จุดในภาคเหนือ หรือเพิ่มขึ้นกว่า 118% จากปีก่อน และเมื่อเข้าสู่เดือนมีนาคม มลพิษทางอากาศเริ่มไต่ระดับขึ้นจนเกินขีดจำกัดความปลอดภัยต่อสุขภาพ ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเท่าขึ้นไป ระดับความเข้มข้นสูงสุดถูกบันทึกไว้ที่ 537…

Find out more »

November 2023

From Across the River: Creative Change for Myanmar

November 4 @ 5:00 pm - November 5 @ 7:00 pm

Thousands fled to the Thailand border town of Mae Sot from Myanmar in the aftermath of the 2021 military coup. Among these so-called “newcomers” to differentiate them from the already established Myanmar migrant community in Thailand, are members of the civil disobedience movement (CDM), journalists, activists, and artists. To highlight their plight and resilience an exhibition of murals and drawings created by teaching artists-in-residence at Joy House will be displayed at SEA Junction in the weekend of 4-5 November 2023…

Find out more »

From Across the River: Creative Change for Myanmar (Opening Panel & Performances)

November 4 @ 5:00 pm - 7:00 pm

Thousands fled to the Thailand border town of Mae Sot from Myanmar in the aftermath of the 2021 military coup. Among these so-called “newcomers” to differentiate them from the already established Myanmar migrant community in Thailand, are members of the civil disobedience movement (CDM), journalists, activists, and artists. To highlight their plight and resilience an exhibition of murals and drawings created by teaching artists-in-residence at Joy House will be displayed at SEA Junction in the weekend of 4-5 November 2023…

Find out more »

35th #WhatsHappeninginMyanmar Monthly Updates

November 8 @ 4:00 pm - 5:00 pm

On 8 November 2023 at 4-5 pm (Bangkok Time), SEA Junction in collaboration with Mizzima as a media partner will hold the 35th #WhatsHappeninginMyanmar Monthly Updates. This update series was started soon after the coup d’état in Myanmar with the aim of contributing to a greater understanding of the crisis situation there for informed action in support of the democratic movement in the country and beyond. Since February 2021, Myanmar has been in turmoil as the Myanmar Army, known as…

Find out more »

Film Screening “Broken Dreams: Stories from the Myanmar Coup”

November 11 @ 4:30 pm - 7:00 pm

One country under dictatorship, nine stories, nine voices calling for justice, millions of "Broken Dreams". Broken Dreams is a feature-length omnibus film made up of 9 short films that portray the impact of the 2021 military coup in Myanmar. The film covers a wide range of experiences, including the loss of loved ones, the enduring scars of traumatic events, the generational repercussions of the dictator's atrocities, the struggles of ethnic refugees, and the suppression of freedom of expression. Each story…

Find out more »

Webinar “Caught in the Middle: Thai Migrant Workers in Israel Today”

November 14 @ 5:00 pm - 6:00 pm

Dozens of migrant workers from Thailand were killed, abducted or wounded in the Hamas attack on Israel of 7 October 2023. Previous to the attack, more than 30,000 Thai migrants worked in the agriculture sector in Israel as part of the bilateral agreement between Thailand and Israel (TIC), about 6,000 of them in the border with Gaza. Along with the last rescue flight from Israel to Thailand funded by the Thai government on 1 November, official numbers report 8,831 Thai workers…

Find out more »

Shadow Puppetry Seminar by the Indonesian Saba Nusa Community

November 22 @ 5:30 pm - 7:00 pm

UNESCO has recognized Indonesian wayang kulit produced from the carved leather sheets as an Intangible Cultural Heritage of Humanity. The word wayang comes from wewayang or shadow. For thousands of years, wayang kulit have been a part of Javanese culture, first as a ritual medium to get closer to Hyang (the highest power) and later as a medium for telling heroic stories, especially the two epics of Ramayana and Mahabarata. In the shows, shadows from the puppets are reflected on…

Find out more »

Southeast Asia Mini Book and Craft Fair

November 25 @ 11:00 am - November 26 @ 7:00 pm

Once a month, SEA Junction holds a mini book and craft fair focusing on Southeast Asia. For the books, three kinds of books are available: New books given in consignment from recognized publishers with an interest in the countries of Southeast Asia including Silkworm Book and River Book from Thailand, ISEAS from Singapore and Yayasan Pustaka Obor from Indonesia. As a special highlight this month, there's a restocking of books from Thai publishers. New and used books that are double…

Find out more »

Dialogue Forum 5 l Year 4 วิเคราะห์ข้อท้าทายการเจรจาฯ ลดโลกร้อน COP28

November 28 @ 10:00 am - 12:30 pm

ในห้วงเวลาที่สังคมยังมีช่องว่างและความแตกต่างทางข้อเท็จจริงและความคิดสูง บางประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมอาจถูกขยายผลจนนำไปสู่วิกฤตการณ์ หากไร้ซึ่งเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนทางความคิดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนเอง ในขณะที่ทำหน้าที่บอกกล่าวและให้แรงบันดาลใจกับผู้คนในสังคม สามารถมีบทบาทช่วยอํานวยความสะดวกการพูดคุยและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้น เป็นเสมือน “สะพานเชื่อม” เพื่อประสานช่องว่างและความแตกต่างทางข้อมูลข้อเท็จจริง พร้อมๆ กับเชื่อมร้อยประเด็นที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นภาพใหญ่เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นในสังคม    โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย (Konrad Adenauer Foundation (KAS), Thailand Office) และความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร, สำนักข่าว Bangkok Tribune ร่วมกับ Decode.plus Thai PBS, ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม, และ SEA Junction จัดเวทีเสวนาประจำเดือนภายใต้โครงการ “Dialogue Forum” เพื่อเป็นพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ ของทุกฝ่ายในประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นเชิงนโยบายทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายที่ดีขึ้น นับตั้งแต่ประชาคมโลกก้าวเข้าสู่ทศวรรษแห่งความท้าทายในการแก้ปัญหาโลกร้อนระยะ 10 ปีแรก ตั้งแต่ พ.ศ.2564-2573 (2021-2030) โดยมีการประชุมเจรจาฯ ลดโลกร้อน COP26 และ COP27 ที่เมืองกลาสโกล์ว ประเทศอังกฤษ และประเทศอียิบต์ ในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ โลกกำลังก้าวสู่บททดสอบที่หนักหนาสาหัสเนื่องจากความไม่ลงรอยในแนวทางแก้ปัญหาของประเทศสมาชิกในการเจรจาตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนในเวทีดังกล่าว เพื่อจะบรรลุเป้าหมายที่จะรักษาระดับอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 2 องศาเซลเซียส หรือไม่เกินขีดจำกัดที่ 1.5 องศาฯ ทุกประเทศต้องร่วมมือช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า 43% ของระดับการปล่อยในปี 2019 แต่ข้อมูลจาก World Resources Institute (WRI) กลับพบว่า ความพยายามในการช่วยกันลดก๊าซฯ ผ่านการดำเนินงาน…

Find out more »

Art Book Launch, Discussion, and Book Signing: 15 754 Relatos Entre dos Despachos / 15 754 Stories Between Two Offices / ๑๕ ๗๕๔ เรื่องเล่าจากสองหน่วยงาน by Natalia Ludmila

November 28 @ 5:30 pm - 7:00 pm

The book is part of a project in two stages by Natalia Ludmila initiated after living a decade in South East Asia. It  covers seemingly random events that occurred for forty-three years in Thailand and Mexico, imitating classified  diplomatic cables. They were sent over the mail from Bangkok to Mexico City, and all cable letters arrived at  their destination. These letters were compiled into a book and published in Spanish, Thai, and English.  The book will be launched on 28…

Find out more »
+ Export Events