The Isaander พื้นที่สีเทา : มองเขาให้แม่นเฮา

“ขอคำถามดีๆ ให้ผมตอบคมๆ เอาให้ผมเกิดในวงการเลยได้ไหม” ช่างภาพผู้เลี้ยงหมาเป็นงานหลัก ปลูกผักเป็นอาชีพเสริม กล่าวกับเรา “ทำไมต้องถ่ายเป็นขาวดำวะพี่ กล้องเสียเหรอ” เรายิงคำถามที่แหลมคมที่สุดนี้ สวนไปทันทีใน 2 มิลลิเซคคั่นนั้น