Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

งานเสวนาเปิดนิทรรศการ “The Deep Places in the Deep South”

24 September, 2023 @ 5:00 pm - 6:30 pm

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความรุนแรงต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่า 19 ปี มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 13,000 คน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 7,200 คน จากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กว่า 21,000 ครั้ง นำมาซึ่งการบังคับใช้กฎหมายพิเศษมากถึง 3 ฉบับที่ไม่ได้แก้ไขสถานการณ์ แต่กลับละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้คนในพื้นที่ ซึ่งประชากรโดยส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูและรองลงมาเป็นชาวพุทธ คริสต์ ตลอดจนถึงแรงงานข้ามชาติ

สถานการณ์ที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานทำให้ภาพลักษณ์ของพื้นที่กลายเป็นพื้นที่ขัดแย้งรุนแรงและอันตรายในสายตาของรัฐไทยรวมถึงประชาชนนอกพื้นที่ อีกด้านหนึ่ง ท่ามกลางความท้าทายของสถานการณ์ในพื้นที่ ผู้คนจำนวนมากยังคงใช้ชีวิตกันอย่างสงบและสันติ ดำเนินกิจวัตรประจำวันตามวิถีชีวิต โครงการภาพถ่ายโดยยศธร ไตรยศ มุ่งนำเสนอ “ความจริงคู่ขนาน” ดังกล่าว ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรสิทธิมนุษยชนเพื่อชนกลุ่มน้อยระหว่างประเทศและสหภาพยุโรป โครงการใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คน โดยใช้มิติทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาผ่านมุมมองของห้องนั่งเล่นที่เป็นทั้งพื้นที่ทางวัฒนธรรมและพื้นที่ทางจิตวิญาณที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์มลายูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้  

นิทรรศการภาพถ่าย The Deep Places in the Deep South”  จะจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ณ ผนังโค้ง ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นิทรรศการจัดโดย SEA Junction และ Realframe นำเสนอชุดภาพดังกล่าวและตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของผู้คนธรรมดาภายใต้พื้นที่ที่ถูกมองว่าพิเศษ ตลอดจนเปิดมุมมองใหม่นอกเหนือไปจากเรื่องราวของความรุนแรงที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อกระแสหลักอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นภาพจำที่คลาดเคลื่อนของคนนอกที่มีต่อพื้นที่ งานเสวนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการจะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 17.00-18.30 น. ที่ SEA Junction โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ยศธร ไตรยศ ช่างภาพนิทรรศการ, อัญชนา หีมมิหน๊ะ ประธานกลุ่มด้วยใจ และงามศุกร์ รัตนเสถียร อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@seajunction.org หรือ 0970024140

ยศธร ไตรยศ เป็นช่างภาพชาวไทยผู้มีความสนใจในการถ่ายภาพสารคดีซึ่งชูประเด็นทางสังคมต่าง ๆ จุดสนใจของเขาคือการถ่ายรูปผู้คน ผ่านการใช้เลนส์กล้องจับเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยมุมมองที่แม้จะห่างไกลแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจ ปัจจุบันยศธรเป็นผู้อำนวยการและบรรณาธิการของ Realframe (http://www.realframe.co.) ผลงานที่ผ่านมาของเขาซึ่งทำร่วมกับ SEA-Junction ได้แก่งานนิทรรศการ “Grey Zones” หรือ “พื้นที่สีเทา”

อัญชนา หีมมิหน๊ะ เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวไทย และผู้ก่อตั้งกลุ่มด้วยใจ องค์กรที่จัดกิจกรรมบำบัดให้แก่เหยื่อและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมานในประเทศไทย

งามศุกร์ รัตนเสถียร หรือ อ.เล็ก นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวไทย ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนระดับมหาวิทยาลัยที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อ.งามศุกร์สอนวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เธอมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเปลี่ยนผ่านของความขัดแย้ง การป้องกันความรุนแรง และการสร้างสันติภาพ

จัดโดย

SEA Junction ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งสร้างความเข้าใจและการเห็นคุณค่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทุก ๆ ด้านของมิติสังคมวัฒนธรรม ตั้งแต่ศิลปะและวิถีชีวิต ไปจนถึงเศรษฐกิจและการพัฒนา ตั้งอยู่ที่ห้อง 407-8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร SEA Junction ได้ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งความรู้และการแลกเปลี่ยนของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่หน้าเว็บไซต์ www.seajunction.org เข้าร่วมกลุ่ม Facebook http://www.facebook.com/groups/1693058870976440/ และติดตามเราทาง Twitter หรือ Instagram ที่ @seajunction

Realframe เป็นการรวมตัวของกลุ่มช่างภาพข่าวและสารคดีในประเทศไทย ที่สนใจประเด็นสิทธิมนุษยชน สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือหลักในการบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้น ตลอดจนการนำเสนอเนื้อหาและบทความประกอบ เพื่อนำไปสู่การตั้งคำถาม ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของกลไกลที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นดังกล่าวในอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่หน้าเว็บไซต์ https://realframe.co/.

Details

Date:
24 September, 2023
Time:
5:00 pm - 6:30 pm
Event Category: