စစ်အာဏာသိမ်းခံရမှုအောက်တွင် နေထိုင်ခြင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေ‌ဖော်၀ါရီလ ၁ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာစစ်တပ်သည် ‌၂၀၂၁ နို၀င်ဘာလတွင် ကျင်းပသော ရွေးကောက်ပွဲတွင် သောင်ပြိုကမ်းပြို အနိုင်ရခဲ့သော NLD

Youth Night is Gone?

Khaosan Road, a well-known tourist destination and nightclub area, had a completely different landscape at the end of 2021 compared to this year crowded scene. The less cheerful atmosphere at the time reflected the fact that youth night was gone due to COVID-19 and containment restrictions.

ขอเชิญร่วมบริจาค สนับสนุนการขยายพื้นที่ของ SEA Junction

ทาง SEA  Junction หวังว่าทุกคนจะสบายดีท่ามกลางวิกฤตโควิด 19 และสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก SEA Junction ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งสร้างพื้นที่สำหรับการสนทนา การแลกเปลี่ยนและการลงมือทำ ร่วมรณรงค์เพื่อเสนอทางออกของปัญหา เพื่อความยุติธรรมและเท่าเทียม นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนผ่านการให้ทุนสำหรับการทำกิจกรรมแก่กลุ่มคนภาคประชาสังคมและชุมชนชายขอบให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตไปได้

Call for Donations: Help us Construct SEA Junction

Dear Friends of SEA Junction, I hope you are doing well in the midst of the COVID-19 crisis and the many unjustified conflicts and abuses committed all over the world. SEA Junction continues to pursue its mission of raising awareness of crucial issues in Southeast Asia, creating space for discussion and action, and advocating for…

Burma: The Quiet Violence

As history seems to repeat itself, the paintings of Myint Swe (1956-2019).are still relevant to the situation in Myanmar today. The catalogue: Burma: The Quiet Violence was written by the late art historian Shireen Naziree for his exhibition at Thavibu Gallery in 2014.