ขอเชิญร่วมบริจาค สนับสนุนการขยายพื้นที่ของ SEA Junction

ทาง SEA  Junction หวังว่าทุกคนจะสบายดีท่ามกลางวิกฤตโควิด 19 และสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก SEA Junction ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งสร้างพื้นที่สำหรับการสนทนา การแลกเปลี่ยนและการลงมือทำ ร่วมรณรงค์เพื่อเสนอทางออกของปัญหา เพื่อความยุติธรรมและเท่าเทียม นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนผ่านการให้ทุนสำหรับการทำกิจกรรมแก่กลุ่มคนภาคประชาสังคมและชุมชนชายขอบให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตไปได้

Call for Donations: Help us Construct SEA Junction

Dear Friends of SEA Junction, I hope you are doing well in the midst of the COVID-19 crisis and the many unjustified conflicts and abuses committed all over the world. SEA Junction continues to pursue its mission of raising awareness of crucial issues in Southeast Asia, creating space for discussion and action, and advocating for…

Burma: The Quiet Violence

As history seems to repeat itself, the paintings of Myint Swe (1956-2019).are still relevant to the situation in Myanmar today. The catalogue: Burma: The Quiet Violence was written by the late art historian Shireen Naziree for his exhibition at Thavibu Gallery in 2014.

3rd Call for Proposals – Small Grants Program “Staying Resilient Amid the Pandemic in Southeast Asia”

The pandemic situation in Southeast Asia has been difficult, with sharp increases in infection cases and deaths in the first half of last year and only starting to decline last September. Untimely decisions and vaccination delays have compounded the spread of the Delta variant, with the pandemic and related containment measures resulting in disproportionate impacts…